Målet är att sätta upp två stycken dansföreställningar, där processen under resans gång för eleverna är minst lika viktig. En för mellanstadiet och en för lågstadiet där latinsk, afrikansk, arabisk med flera andra kulturella dansstilar mixas ihop till en härligt kryddad koreografisk blandning där alla elever kan deltaga utifrån sina förutsättningar.
Dansen förankras i vår läroplan genom att den vävs in i skolans olika ämnen, t.ex matematikens rytm och takt samt svenskans dansanta språk där teoretisk forskning och även dansens historia kan ingå. Estiska ämnen som slöjd får en viktig roll för skapandet av rekvisita till vårt dansprojekt.
Rosendalsskolan är en mångkulturell mötesplats där detta dansprojekt har en given plats på ett naturligt sätt.

Skolans uppdrag:
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans
verksamhet (LGR 11) sid 10.

Projektledare Lasse Nordström

0 kommentarer:

Skicka en kommentar